Ubezpieczenia dodatkowe

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Każdy klient wykupujący u nas imprezę turystyczną posiada podstawowe ubezpieczenie w cenie. Niezależnie od tego ubezpieczenia, każdy klient za dopłatą dodatkowej składki ma możliwość poszerzenia jego zakresu według swoich potrzeb wybierając spośród kilkunastu najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnych w naszym biurze.

Za dopłatą dodatkowej składki klient może poszerzyć swoje ubezpieczenie o :

  • ryzyko następstw chorób przewlekłych.
  • ubezpieczenie MAX z wyższą sumą ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • Ubezpieczenie od następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka

 

Przede wszystkim zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI i PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ ze 100% zwrotem (Towarzystwo TU EUROPA, Allianz). Zapewniające zwrot kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz przerwania uczestnictwa w imprezie.

Dla klientów, którzy chorują na choroby przewlekłe, proponujemy poszerzenie takiego ubezpieczenia o choroby przewlekłe.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500