Gwarancja bezpiecznych wakacji!

 

 

Podróżując za pośrednictwem naszego biura macie pewność, że wybrana oferta danego organizatora posiada wymagane pozwolenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Nieustannie monitorujemy sytuacje ekonomiczne naszych partnerów i współpracujemy tylko ze sprawdzonymi organizatorami.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych od 26.11.2016 w naszym biurze obowiązuje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem TFG jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Zaufaj naszym specjalistom już dziś!