RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży SUN TRAVEL z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Wawelskiej 2 oraz filia biura przy ul. Bytomskiej 24, NIP: 641-000-26-97 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - działania marketingowe.,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi oraz ponowne przedstawienie naszej oferty/produktu;